BMR

pomáhá

Benchmark Run od samého počátku podporuje osvětu v oblasti poskytování první pomoci. V roce 2019 náš tým rozhodl o podpoře projektu "Edova školička první pomoci", který realizuje organizace Edukuj z.s. a ze startovného věnoval 4 200 Kč. I letos ze startovného podpoříme aktivity Edukuj z.s.

Cílem projektu „Edova školička první pomoci" je zábavnou formou podpořit výuku první pomoci a již od raného věku vzbudit u veřejnosti zájem a ochotu pomáhat lidem v ohrožení. Pomocí moderních pomůcek jako jsou resuscitační simulátory, trenér automatizovaného externího defibrilátoru (trenér AED) a asistenta při resuscitaci CPR-ezy získají účastníci komplexní představu o kardiopulmonální resuscitaci a samy si na vlastní kůži jednotlivé úkony natrénují.

Proč

pomoci

1 workshop

20 dětí

1400 Kč náklad

Jak

pomoci

Každá štafeta v rámci startovného automaticky přispěje 50 Kč na workshopy v rámci projektu "Edova školička první pomoci". Podpořit osvětu bude možné i u fotobudky Fotoskop, kde z každé zakoupené fotografie půjde 5 Kč na dobrou věc. Možnost přispět bude samozřejmě také přímo u stánku organizace Edukuj. z.s.

Děkujeme, že společně pomůžeme dostat první pomoc k lidem!

Čekáme na startu

Krašovská 1696/30, 323 00 Plzeň

Benchmark Run © 2021. All rights reserved.